Informace o nás

 

V listopadu 2008 bylo v obci Domanín založeno občanské sdružení s názvem Mateřské centrum Domanín o.s. s IČ: 26579901 (dále také jako „centrum nebo mateřské centrum“). Centrum je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod č. VSI1-1/73463/08-R.

 

Provozní doba MC Beránek: každé pondělí od 9:00 hodin do 11:30 hodin v Orlovně.

 

Mateřské centrum je svou činností primárně zaměřeno na práci s nejmenšími dětmi do čtyř let a jeho cílem je napomoci navazovat první sociální vztahy těchto dětí s jejich vrstevníky a rozvíjet jejich mentální, motorické a rytmické dovednosti formou her, říkanek, písniček, výtvarných činností, pohybových aktivit odpovídajících věku a schopnostem atp.. Současně centrum slouží k udržování a rozvíjení sociálních vazeb žen (případně mužů) na mateřské (rodičovské) dovolené. Centrum je otevřeno jednou týdně, vždy v pondělí dopoledne. Mateřské centrum je provozováno v prostorách sportovního sálu Jednoty Orel Domanín. Přístup do centra je umožněn bez ohledu na bydliště účastníků.

 

 

 


Kontakt

Beránek Mateřské centrum Domanín z.s.

Domanín 303, 696 83