rok 2012

V roce 2012 uspořádalo občanské sdružení tyto významnější akce:

 

  1. Jarní bazárek – jaro 2012
  2. Maňáskové divadlo Hodonín – březen 2012
  3. Veselé Velikonoce všem - Velikonoční zpívání a malování – taneční vystoupení nejmenších dětí z Domanína, představení výroby velikonoční dekorace, výroba velikonočních kraslic a velikonoční dílničky -  zdobení perníčků,  výroba pomlázky a  výroba dekorace na stůl,  – duben 2012
  4. Den dětí – červen 2012
  5. Podzimní bazárek – září 2012
  6. Drakiáda – říjen 2012
  7. Lampionový průvod – listopad 2012
  8. Maňáskové divadlo Hodonín – listopad 2012
  9. Vánoční dílničky a tvoření – prosinec 2012

 

V roce 2012 pokračoval v rámci činnosti občanského sdružení projekt  s názvem: „Tanečky s dětmi“, v rámci kterého se nejmenší děti každou středu odpoledne učí zpívat a tancovat. Děti v tomto roce vystupovaly v rámci pořadu Veselé velikonoce všem, Den matek, na Talent show ve Bzenci a na vánočních dílničkách.

 

V roce 2012 bylo mateřské centrum využíváno primárně občany obce Domanín,  dále pak bylo navštěvováno i občany obce Těmice. Jako velký úspěch je pak považován i fakt, že centrum bylo v roce 2012 navštěvováno nejen dětmi v doprovodu matek, ale i otců, babiček a tet.