Rok 2011

Rok 2011 byl třetím rokem činnosti občanského sdružení. V tomto roce bylo především prokázáno, že fungování tohoto sdružení i v tak malé obci má své opodstatnění. Každé pondělí ( s výjimkou letních prázdnin ) pořádalo občanské sdružení setkávání rodičů s dětmi do čtyř let v prostorách Orlovny Domanín. Velkým úspěchem je fakt, že v průměru byla tato pravidelná setkávání navštěvována 6 dospělými osobami ( dětí bylo v průměru více, protože někteří rodiče navštěvovali centrum s dvěma i více dětmi ). Velkým úspěchem bylo v tomto roce získání i jiných zdrojů financování než z grantových prostředků obce (zejména pravidelné příspěvky návštěvníků centra, členské příspěvky, dary fyzických osob).

 

V roce 2011 uspořádalo občanské sdružení tyto významnější akce:

1) Jarní bazárek – jaro 2011
2) Maňáskové divadlo Hodonín – březen 2011
3) Veselé Velikonoce všem - Velikonoční zpívání a malování – taneční vystoupení nejmenších dětí z Domanína, představení výroby velikonoční dekorace, výroba velikonočních kraslic a velikonoční dílničky -  zdobení perníčků,  výroba pomlázky a  výroba dekorace na stůl,  – duben 2011
4) Výlet do ZOO vlakem – květen 2011
5) Rodinný lodičkový výlet do Lednicko-Valtického areálu – srpen 2011
6) Podzimní bazárek – září 2011
7) Drakiáda – říjen 2011
8) Lampionový průvod – listopad 2011
9) Maňáskové divadlo Hodonín – prosinec 2011
10) Vánoční dílničky a tvoření – prosinec 2011

 

V roce 2011 pokračoval v rámci činnosti občanského sdružení projekt  s názvem: „Tanečky s dětmi“, v rámci kterého se nejmenší děti každou středu odpoledne učí zpívat a tancovat. Děti v tomto roce vystupovaly v rámci pořadu Veselé velikonoce všem, Den matek, zima – vystoupení v MŠ, na vánočních dílničkách, na rozsvěcování vánočního stromečku před OÚ.